Thursday, December 08, 2011

Bạn Thú Mến Yêu: Các loài vật làm đẹp đời ta - Animal friends to beautify our world

Ồ, êm!
Soft!

Thỏ dễ thương
Cute bunny!

Dũng mãnh
Majestic

Cừu non
Young lamb
 
Bò mẹ và con
Mother and child - bovine

Công rực rỡ
Colorful

Mèo con lanh lợi
Active kitten

Chó con ngủ
Puppy and us