Sunday, December 04, 2011

Người Trường Chay: Tiến sĩ & tác giả Jeffrey Masson - Bestselling author Dr. Jeffrey Moussaieff Masson


Dr. Jeffrey Moussaieff Masson has a PhD in Sanskrit from Harvard University, Massachusetts, USA. He is the bestselling author of many books, including the 10 books exploring the emotions of our animal friends.

1. When Elephants Weep: The Emotional Lives of Animals
2. Dogs Never Lie About Love (has sold more than 1 million copies)
3. The Nine Emotional Lives of Cats
4. The Evolution of Fatherhood (examining fatherhood in the animal world)
5. The Pig Who Sang to the Moon (this book turned him from a vegetarian into a vegan)
6. Raising the Peaceable Kingdom
7. Altruistic Armadillos, Zenlike Zebras
8. The Face on Your Plate: The Truth About Food
9. The Dog Who Couldn't Stop Loving
10. Dogs Make Us Human

He lives with his family on a beach in Auckland, New Zealand. His wife, Leila, is a pediatrician. They are both vegans. 

Dr. Masson wrote: 

"I believe that in 500 years (maybe less) people will look back on us and wonder about many things. No doubt behavior we consider normal today will inspire horror in our more enlightened successors. War, for example. But I also think they may believe our disdain of insects is incomprehensible. Perhaps they will marvel that we could so easily cut down trees and perhaps even flowers.

I am completely opposed to any form of animal exploitation, including animal experimentation, keeping animals in zoos or in circuses, (indeed any form of captivity for animals), the use of leather, fur, wool and silk. I am even questioning my use of hearts of palm and maple syrup (thinking about the wounds necessary to create the sap)"

In the following lecture excerpt, he unequivocally stated that there's no such thing as humanely slaughter for meat.(VNAC) - Jeffrey Moussaieff Masson có bằng tiến sĩ Phạn ngữ từ đại học Harvard, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Ông là tác giả của nhiều sách bán chạy nhất, bao gồm 10 quyển sách về những cảm xúc của các bạn thú.

1. Khi loài voi khóc: Đời sống tình cảm của thú vật
2. Loài chó không bao giờ nói dối về tình thương (đã bán trên 1 triệu quyển)
3. Chín kiếp tình cảm của loài mèo
4. Sự tiến hóa của tình cha (tìm hiểu về tình cha trong thế giới loài vật)
5. Chú heo hát tặng nàng trăng (nhờ quyển này, ông trở thành người thuần chay)
6. Nuôi dưỡng giang sơn hòa bình
7. Tự điển 100 loài vật từ A đến Z
8. Gương mặt trên chiếc đĩa: Sự thật về thức ăn
9. Chú chó không thể ngừng thương
10. Chó giúp chúng ta nên người

Tiến sĩ Masson sống với gia đình ở bờ biển Auckland, Tây Tân Lan. Leila, hiền thê của ông, là một bác sĩ nhi khoa. Cả hai đều là người thuần chay.

Trong buổi thuyết giảng trên, ông nói không có cách chăn nuôi nào là "nhân đạo" cả, khi chúng ta nuôi thú vật để lấy thịt.

Ngoài ra, tiến sĩ Masson cũng viết như sau:

"Tôi tin rằng trong vòng 500 năm nữa (có thể sớm hơn), người ta sẽ nhìn lại chúng ta và thắc mắc về nhiều thứ. Ắt hẳn là những hành động chúng ta xem là bình thường ngày nay sẽ khiến con cháu khai ngộ hơn của chúng ta cảm thấy kinh hoàng. Như chiến tranh, chẳng hạn. Nhưng tôi cũng nghĩ họ sẽ không hiểu nổi vì sao chúng ta lại khinh rẻ côn trùng. Có thể họ sẽ lấy làm lạ là tại sao chúng ta có thể đốn cây dễ dàng như thế, và có lẽ ngay cả cắt hoa nữa.

Tôi hoàn toàn phản đối mọi hình thức lạm dụng loài vật, bao gồm thí nghiệm trên loài vật, giam thú vật trong sở thú hoặc gánh xiệc (thật vậy, bất cứ hình thức nào giam giữ loài vật), việc sử dụng y phục vật dụng bằng da thú, lông thú, len [từ cừu], và tơ lụa [từ dâu tằm]. Tôi cũng đặt câu hỏi ngay cả cho việc ăn thốt nốt và xi-rô cây thích của chính tôi (khi nghĩ đến những vết thương phải có để cho cây ra nhựa).
"