Thursday, December 01, 2011

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Đậu hủ chiên vàng chấm muối tiêu chanh - Golden tofu with salt, pepper & lime (Quang Vinh)

Photo: VietNamAnChay.com
Golden tofu with salt, pepper & lime

Deep fry tofu cubes, then enjoy with salt, pepper, lime, and Vietnamese cilantro (rau răm). Another wonderful side dish that is 100% vegan! 

Đậu hủ chiên vàng chấm muối tiêu chanh (Quang Vinh)

Món này lúc nào QV cũng có thể "nhậu" được và có thể tự lập tự túc tự cường. Nghĩa là ngoài tài rửa chén, QV còn biết chiên đậu hủ rất cừ. 

Đậu hủ chiên vàng xong rồi QV chấm với muối tiêu, vắt chút chanh, và ăn kèm với rau răm. Xin chấm xuống hàng.

Cám ơn quý bạn ăn chay hôm nay, và chúc tất cả vui vẻ. Nếu có ăn chay, xin nhớ chụp hình gửi về Info@VietNamAnChay.com cho cộng đồng được cộng hưởng.