Sunday, October 23, 2011

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Cơm tay cầm chay - Vietnamese vegan claypot rice (Hồng Hương)

Cơm tay cầm chay - Vietnamese vegan claypot rice (Photo: VietNamAnChay.com)
Vegan Mofo: Day 24
Vietnamese vegan claypot rice

You'll need:
 • 3 cups cooked white rice
 • 1/4 cup dried wood ear mushroom, soak in water, then thinly slice
 • 1/4 cup dried shiitake mushroom (as above)
 • 1 cup bean thread (also called crystal vermicelli, transparent thin noodle), soak in water, then cut into 2-inch or 5-centimer sections
 • 1 cup vegan ham (or fried tofu), cut into strings 
 • 2 tablespoons chopped leek (or spring onion)
 • 2 tablespoons vegetable oil
 • 1 teaspoon sea salt (or mushroom seasoning)
 • 2 tablespoons vegan butter
 • 3 tablespoons Maggi (or soy sauce, liquid aminos)
 • 1 tablespoon ground black pepper
 • 2 sprigs of cilantro for garnish
 • 1 claypot (optional)
Dried ingredients: Bean thread, wood ear mushroom, shiitake mushroom
From top : Bean thread, wood ear mushroom, vegan ham, leek, shiitake mushroom
A typical claypot: You can cook in and serve from it!
In a claypot (optional), sautée leek in vegetable oil for about 30 seconds. Add wood mushroom and shiitake mushroom, sautée another 30 seconds. Add bean thread, sautée for 1 minute. Add salt (or mushroom seasoning). Add cooked rice. Gently mix with vegan butter and vegan ham until the vegan butter is all melted. Season with Maggi (or soy sauce). Turn off heat. Generously sprinkle black pepper. Your vegan claypot rice is ready to be served. Garnish with cilantro. And love.

“Let us choose for ourselves our path in life, and let us try to strew that path with flowers." - Émilie du Châtelet, French mathematician, physicist, author (1706–1749)  

Cơm tay cầm chay (Hồng Hương)

Nguyên liệu:
 • 3 chén cơm hạt dài
 • 1/4 chén mộc nhĩ (nấm mèo), ngâm mềm, thái sợi
 • 1/4 chén nấm đông cô, ngâm mềm, thái sợi
 • 1 chén miến (bún tàu), ngâm mềm, cắt khúc khoảng nửa gang tay
 • 1 chén chả lụa chay (hoặc đậu hủ chiên), thái sợi
 • 2 muỗng canh boa-rô
 • 2 muỗng canh dầu ăn
 • 1 muỗng cà-phê muối biển (hoặc hạt nêm)
 • 2 muỗng canh bơ thực vật
 • 3 muỗng canh Maggi (hoặc nước tương, liquid aminos)
 • 1 muỗng canh tiêu
 • 2 cọng ngò trang hoàng
 • 1 nồi đất (nếu có)
Trong nồi đất (nếu có), phi boa-rô với dầu ăn, khoảng 30 giây. Cho mộc nhĩ và nấm đông cô vào, xào khoảng 30 giây nữa. Cho miến vào, xào thêm 1 phút. Nêm muối (hoặc hạt nêm). Cho cơm nóng vào, trộn nhẹ tay với bơ thực vật và chả lụa chay (hoặc đậu hủ chiên) cho đến khi bơ tan. Nêm với Maggi. Tắt lửa. Rắc thật nhiều tiêu. Trang hoàng với ngò và tình thương.

“Hãy chọn con đường riêng của mình trên đời, và hãy rải hoa trên con đường đó." - Émilie du Châtelet, nhà toán học, vật lý gia, tác giả người Pháp (1706–1749)

Cơm tay cầm chay - Vietnamese vegan claypot rice (Photo: VietNamAnChay.com)