Saturday, September 03, 2011

Tin Vui Ăn Chay: Người Mỹ bớt ăn thịt gà trong năm 2011

Hilary Pollack of VegNews reported that "the number of chickens raised and killed for meat at the end of this year has decreased because of a lower demand for meat.... Meat consumption has declined for the last four years in a row, with per capita consumption of all meat dropping by approximately one pound per person in the US last year."

Người Mỹ bớt ăn thịt gà

(VNAC) - Theo bài tường thuật của Hilary Pollack, tạp chí VegNews, năm nay 2011 số lượng gà bị nuôi và giết chết để lấy thịt giảm bớt vì nhu cầu tiêu thụ thịt gà ở Mỹ đang trên đà xuống dốc.

Bản tường trình gần đây nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết tổng số lượng sản xuất thịt gà sẽ giảm đến 2% so với năm 2010. Liên tục trong vòng 4 năm qua, số lượng tiêu thụ thịt gà đều giảm; năm ngoái, mỗi đầu người ở Mỹ tiêu thụ bớt 1 cân Anh thịt gà (khoảng 1/2 kílô gram).