Thursday, September 22, 2011

Sống Xanh: Phú Yên phát động Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn (Trình Kế)

Coastal town Tuy Hòa in Phú Yên, central Việt Nam, launches green campaign for a cleaner world.

Phú Yên: Phát động Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn
Trình Kế

NDĐT - Sáng 18-9-2011, tại TP Tuy Hòa (Phú Yên), Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và UBND tỉnh Phú Yên phối hợp tổ chức lễ mít tinh phát động Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2011.

Với chủ đề “Nơi sinh sống của chúng ta, hành tinh của chúng ta… Trách nhiệm của chúng ta”, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm nay nhằm đề cao vai trò của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường từ những việc làm giản đơn như tái chế, tái sử dụng chất thải, hạn chế dùng túi nylon, tiết kiệm điện, gas, bỏ rác đúng nơi quy định… Thông qua hành động bảo vệ môi trường của mỗi cá nhân, sẽ tác động lan tỏa đến toàn cầu, giúp thế giới mỗi ngày được sạch hơn.

UBND tỉnh Phú Yên kêu gọi, bằng những hành động cụ thể, mọi người dân hãy chủ động, tích cực tham gia làm cho môi trường sống sạch, đẹp hơn như bảo vệ nguồn nước, trồng cây xanh, vệ sinh đường phố; các cơ quan, doanh nghiệp, nhà máy cần thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường, tăng cường cải tiến công nghệ sản xuất, tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu phát sinh chất thải; các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho mọi đối tượng… Lấy phòng ngừa ô nhiễm làm phương châm trong công tác bảo vệ môi trường, đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường…

Sau lễ mít tinh, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên, Hội CCB tham gia tuyên truyền, diễu hành trên các tuyến đường nội thành, kêu gọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tổng vệ sinh bờ biển và trồng cây xanh tại Bảo tàng tỉnh.


http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/khoa-hoc/khoa-h-c/phu-yen-phat-ng-chi-n-d-ch-lam-cho-th-gi-i-s-ch-h-n-1.312516#yS6FK0kANA1O