Monday, September 26, 2011

Nói Không Với Thuốc Lá: Bỏ thuốc lá giúp cải thiện trí nhớ (Liên Mai)

Quit smoking helps improve memory, according to a study led by researcher Tom Heffernan from England’s Northumbria University.

Bỏ thuốc lá giúp cải thiện trí nhớ
Liên Mai – Theo HealthDay

ANTĐ - Cai thuốc lá có thể giúp cải thiện khả năng ghi nhớ hàng ngày.

Ngoài những lợi ích đã được biết của việc cai thuốc lá đối với sức khỏe, gần đây các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra thêm một lý nữa để từ bỏ thói quen xấu này – lý do đó là cai thuốc lá có thể giúp cải thiện khả năng ghi nhớ hàng ngày.

Nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Northumbria ở Newcastle, Anh đã thực hiện các bài kiểm tra trí nhớ cho 27 người hút thuốc lá, 18 người trước đây hút thuốc và 24 người chưa từng hút thuốc lá. Kiểm tra bao gồm việc nhớ lại những nhiệm vụ phải làm tại những địa điểm khác nhau trong trường.

Những người hút thuốc lá chỉ nhớ được 59% số nhiệm vụ so với 74% ở những người trước đây hút thuốc và 81% ở những người chưa từng hút thuốc lá.

Nhà nghiên cứu Tom Heffernan phát biểu trong thông cáo của Trường đại học rằng: “Chúng tôi biết rằng bỏ thuốc lá mang lại lợi ích lớn đối với sức khỏe song nghiên cứu này cho thấy bỏ thuốc lá cũng tốt cho chức năng nhận thức. Đây là nghiên cứu đầu tiên xem xét tác động của việc cai thuốc lá đối với trí nhớ.”

Nghiên cứu được đăng tải trực tuyến và trong số ra tiếp theo của tạp chí "Drug and Alcohol Dependence".


http://www.anninhthudo.vn/Khoe-dep/Bo-thuoc-la-giup-cai-thien-tri-nho/415597.antd