Thursday, September 15, 2011

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Cơm tấm bì chay (Hồ Đắc Thiếu Anh)

Shredded tofu and broken rice is a popular dish with many variations. Here is one by poet and culinary artist Hồ Đắc Thiếu Anh. For the vegan "fish" sauce (nước mắm chay), Ms. Thiếu Anh is using 1 cup of fresh coconut juice, boiled with 1 tablespoon soy sauce, 1 tablespoon veg seasoning (from mushroom & seaweed), and 2 tablespoons sugar. When it cools, add finely shredded carrot (parboil to soften it) and chopped red pepper for color.

Cơm tấm bì chay
Hướng dẫn: Hồ Đắc Thiếu Anh
Chương trình Sức Sống Mới

Món cơm tấm này lạ vì hấp với lá dứa. Bí quyết làm nước mắm chay với nước dừa tươi giúp cho món bì chay thêm đậm đà. Cám ơn chị Thiếu Anh và anh Trung Dũng.