Monday, August 15, 2011

Cõi Thơ: Lời nguyện cầu của người lẫn trí - The Alzheimer's Prayer

Lời nguyện cầu của người lẫn trí 

Chúa ơi,

Xin cho người thăm viếng con một tấm lòng bao dung trước sự lẫn lộn
Cùng đức vị tha trước sự vô lý của con
Và nghị lực để bước cùng con
Vào màn sương mù của ký ức, nay đã trở thành thế giới của riêng con.

Xin cho họ nắm tay con và lưu lại dăm ba phút
Dù con hồ như không nhận ra họ hiện diện quanh mình
Xin giúp họ biết rằng sức mạnh và sự chăm sóc ân cần
Sẽ dần dần trôi lãng đãng vào ngày mai
Lúc con cần thiết nhất.

Xin cho họ biết khi con không còn nhận ra họ là ai
Rằng con sẽ... con sẽ nhận ra
Xin giữ cho tim họ khỏi u buồn vì con
Bởi nỗi sầu của con, khi đến,
Chỉ kéo dài một khoảnh khắc, rồi quên.

Và cuối cùng, xin cho họ biết
Những lần họ viếng thăm con quan trọng ra sao
Ngay cả trong hành trình bí ẩn không ngừng
Con vẫn cảm nhận được tình thương của họ.

~ Không rõ tác giả
(Nguyên văn tiếng Anh, Quỳnh An dịch nghĩa)
 


The Alzheimer's Prayer

Dear Lord,

Please grant my visitors tolerance for my confusion
Forgiveness for my irrationality
And the strength to walk with me
Into the mist of memory my world has become

Please let them take my hand and stay awhile
Even though I seem unaware of their presence
Help them to know how their strength and loving care
Will drift slowly into the days to come
Just when I need it most.

Let them know when I don't recognize them
That I will... I will
Keep their hearts free from sorrow for me
For my sorrow, when it comes,
Only lasts a moment, then it's gone

And finally, please let them know
How very much their visits mean
How even through this relentless mystery
I can still feel their love.

Author Unknown