Monday, August 15, 2011

Tin Vui Ăn Chay: Đông đảo người Việt Nam ăn chay ngày rằm

A few pictures by Hải Thanh of Dân Trí Online speak a few thousand words about the vast popularity of eating vegetarian on this past full moon day. It is a tradition for many Buddhists to consume only veg meals on the first (new moon) and fifteenth day (full moon) of the lunar month. Photos taken in Sài Gòn, south Việt Nam.

Ngày rằm, quán ăn chay được đông đảo người dân ủng hộ. Hình ảnh được ghi nhận tại Sài Gòn bởi Hải Thanh, đăng trên báo điện tử Dân Trí.


Ăn tại quán, mang về nhà - thức ăn chay quả tình được người Việt Nam yêu chuộng! Hưởng ứng phong trào ăn chay cho sức khỏe, môi trường, tình thương là một điều đáng hãnh diện cho sự phát triển và khai ngộ của Việt Nam vậy.


http://dantri.com.vn/c20/s20-507893/va-mo-hoi-tim-cho-an-chay-giua-thoi-tiet-nong-nuc.htm