Sunday, July 10, 2011

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Rau xào thập cẩm & Gỏi xoài chay (Bonsai)


Stir-fried vegetables & Vegan mango salad by Bonsai

Rau xào thập cẩm & Gỏi xoài chay
Hướng dẫn: Bonsai