Monday, June 20, 2011

Vì Sao Ăn Chay: Ăn Chay - Sát sinh và Quả báo (Phần 3)

Part 3 of  "Vegetarianism: Killing and Karma," translated from Chinese into Vietnamese by the Venerable Thích Tâm Anh, cites Buddhist scriptures to indicate that the sin of killing (even killing animals) can result in one's descending into the realm of hell. If we make hell for others, it is logical that we will have a taste of our medicine. "What goes around comes around."

Ăn Chay - Sát sinh và Quả báo
Nguyên tác: Quảng Hóa – Lý Bỉnh Nam
Việt dịch: Thích Tâm Anh
Nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn

Phần 1: Ăn chay được mạnh khỏe, sống lâu
Phần 2: Ăn chay có thể phát triển trí tuệ

3. Người ăn chay không bị quả báo

Sát sinh và ăn thịt, hai nghiệp này đều là ác nghiệp. Có người chỉ tạo một tội, như người ăn thịt nhưng không sát sinh; người sát sinh không thích ăn thịt. Có người lại kiêm cả hai, như kẻ đồ tể thích ăn thịt. Có một số người lém lỉnh, luôn muốn đẩy trách nhiệm cho kẻ khác, làm nghề đồ tể mà đẩy tội sát cho người ăn thịt. Mỗi lần giết heo, miệng luôn nói: “Heo này! Heo này! Mày chớ hận tao, mày là thức ăn của nhân loại, mọi người không ăn tao không giết, mày hãy đòi tội người ăn thịt ấy!”. Còn người ăn thịt lại đổ tội cho người giết thì nói gì? “Họ không bán tao không mua, họ không giết tao không ăn, họ không phải vì tao mà giết mày”. Người ăn người giết đẩy tội cho nhau. Công bằng mà nói tất cả đều là tự biện hộ cho mình.

Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay:

                     “Vì lợi giết chúng sinh,
                     Vì tài giăng bủa lưới;
                     Cả hai đều ác nghiệp,
                     Chết đọa ngục kêu la;
                     Nếu không, bảo, nghĩ, cầu,
                     Thì không tam tịnh nhục;
                     Nó hữu nhân mà có,
                     Vì thế không nên ăn”.


Tội báo của sát sinh, theo kinh Hoa Nghiêm nói, chắc chắn đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chịu khổ ba đường. Khi chuyển sinh làm người lại phải bị hai ác báo: một đoản mạng, hai nhiều bệnh. Tam đồ là chánh báo, làm người là dư báo.

                     “Luân hồi sáu đường khổ
                     Cháu trai đám cưới bà
                     Trâu, dê ngồi bàn tiệc
                     Bà con nấu trong nồi”.


Đây là một đám cưới vợ mà Đại sư Hàn Sơn vào thời triều Đường thấy được. Cô dâu chính là bà nội của chú rể chuyển kiếp. Đồng thời lại thấy tân khách ngồi ăn thịt uống rượu trên bàn, vốn là gia súc trâu bò trước đây được nuôi trong nhà, và heo dê nấu trong nồi đều là bà con nội ngoại chuyển thế. Đại sư thấy vậy thương cho chúng sinh phàm phu trong sáu đường, điên đảo không rõ nhân quả, không ngăn được thương tâm ôm mặt khóc òa. Nghe xong bài kệ trên đây, nếu mọi người đều ăn chay, thì sẽ không có tuần hoàn nhân quả “người chết làm dê, dê chết làm người”, nhân thế cũng vĩnh viễn không còn nghiệp báo “bà con nội ngoại nấu trong nồi”.