Tuesday, June 14, 2011

Lời Thương Cho Bạn Trẻ: Chương trình Giáo dục Giới tính - World Population Foundation projects in Việt Nam

The Dutch nonprofit World Population Foundation (WPF) has been working with Vietnamese educational partners to provide training activities and E-learning curricula on sex education in the Vietnamese language. Beginning this year, 2011, Rutgers Nisso Groep and World Population Foundation (WPF) have merged under the new name Rutgers WPF. Chair of Rutgers WPF is Bert Koenders, former minister for Development Cooperation of the Netherlands.

We pray that Vietnamese young people, once equipped with better knowledge and understanding, will reduce their unprecedented abortion rate, among the highest in the world.

The killing in all sectors of society needs to stop for true peace to reign.

Chương trình Giáo dục Giới tính (www.GiaoDucGioiTinh.org.vn) có nhiều học liệu cho các bạn trẻ muốn tìm hiểu thông tin.

Cho các bạn học sinh trung học:
Giáo trình Hành trang Tuổi Hồng: www.giaoducgioitinh.org.vn/WPF_HTTHEBook.jsp
(sau khi xem phần giới thiệu, bấm nút "Bỏ qua phần giới thiệu" bên dưới để vào đọc & học)


Cho sinh viên sư phạm, quý thầy cô tương lai:
Giáo trình Hành trình Thành Niên: www.giaoducgioitinh.org.vn/WPF_EBook.jsp