Wednesday, June 15, 2011

Lễ Hội Ăn Chay: Lễ hội Ăn chay Richmond, Virginia, Hoa Kỳ - Richmond Veg Fest

The Richmond Vegetarian Festival in Virginia will take place this Saturday, June 18, 2011 from 12 noon to 6 pm, at the Azalea Gardens in Bryan Park, 4308 Hermitage Road, Richmond, VA 23227. This is the 9th year the veg fest is being celebrated, having drawn around 7,000 attendees last year. 
Event coordinator Christopher Patterson said, "Being vegetarian is definitely easier than it's ever been." For more details, please visit: www.veggiefest.org. Admission is free. 
The very best of wishes for a successful and happy festival to veg-loving Richmond, Virginia!

(VNAC) - Thành phố Richmond, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ sẽ tổ chức một lễ hội ăn chay vào thứ bảy này, ngày 18 tháng 6, 2011. Vào cửa tự do.

Đây là năm thứ 9 lễ hội ăn chay được tổ chức, có khoảng 7.000 người tham dự vào năm ngoái. Người điều hợp lễ hội là anh Christopher Patterson. Anh cho biết: "Ăn chay lúc này chắc chắn là dễ dàng hơn bao giờ hết."

Xin chúc Richmond, Virginia một lễ hội ăn chay thật thành công và vui tươi. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng viếng trang mạng: www.veggiefest.org