Wednesday, June 01, 2011

Cười Cười Cười: Vô thường, Vĩnh trường

Bài này do bạn Hy Vọng chuyển tặng. Cám ơn Hy Vọng một nụ cười vui trong ngày ăn chay.

Đồng ý ???

Dù là "Believe" (tin) thì ở giữa vẫn có "lie" (dối) 
Dù là "Friend" (bạn) thì đến cuối vẫn là "end" (cuối)
Dù là "Lover" (tình) thì sau cùng cũng "over" (xong)
Dù đã có "Wife" (vợ) thì trong lòng vẫn có "if" (nếu)

Thế nên nếu có: Bị lừa - Bị bồ đá - Bị bạn phản - Bị cắm sừng... thì cũng đừng (hic hic) bất ngờ..
Cuộc đời vô thường...
Thôi ta tìm niềm vui vĩnh trường!

Trong "Buddha" (Phật) có tiếng "ha" (cười)
Trong "Jesus" (Chúa) có "us" (chúng ta)
Trong "Paradise" (Thiên Đàng) có "is" (là)
Chúc mừng mình nha!

Vân Hoàng Thinh lạc quan, góp ý như sau:

Dù là "lie" thì vẫn còn một chút "believe" 
Dù là "end" thì vẫn là "friend"
Dù là "over" thì sau cùng cũng la "Lover"
Dù có "if" thì trong lòng vẫn là "wife"

Chung cuộc.. chúng ta đồng nhất thể!
Hại người là hại mình,
thương người là thương mình :)

Agree???

In the midst of "belief", there's still "lie"
Although "friends", there's still the "end"
Though "lovers", it's always "over"
In "wife", there's always "if"

So if you ever get cheated, jilted, betrayed, or cuckolded... don't be surprised! Life is ephemeral... 
BUT we can find happiness in that which is permanent.

In "Buddha", there's laughter "ha"
In "Jesus", there's "us"
In "Paradise", there's "is"
So let's just BE!

VegAn Vân Hoàng Thinh added:

Even if there's "lie", it's still within "belief" 
Even if it's the "end", we're still "friends"
Even if it's "over", in the end we're still "Lovers"
Even if there's "if", there's still a "wife" within our heart
After all, 
we're... ONE!