Tuesday, May 10, 2011

Vườn Nhạc: Phật Đản Ca - Song of Vesak (Lê Minh Hiền)

Song of Vesak
Lyrics & music: Lê Minh Hiền
Vocals. Võ Thu Nga

The eighth day of the fourth lunar month is often considered the holy birthday of Shakyamuni Buddha. For 2011, that day is today, May 10. Composer Lê Minh Hiền has graciously shared one of his songs on this joyous occasion. The profound legacy of Buddha, a great enlightened master, has continued to uplift countless souls and beings.

Nhạc phẩm "Phật Đản Ca"
Sáng tác nhạc & lời: Lê Minh Hiền
Trình bày: Võ Thu Nga

Xin chân thành cảm tạ nhạc sĩ Lê Minh Hiền chia sẻ ca khúc kính mừng Phật đản.