Sunday, May 08, 2011

Vì Sao Ăn Chay: Thầy Phước Niệm nói về ăn chay, giữ gìn sức khỏe & sắc diện

The Venerable Thích Phước Niệm replies in an interview with PhoBolsaTV.com that a veg diet goes with the natural law.