Tuesday, May 17, 2011

Forks Over Knives - Nĩa Thay Dao (Dr. Campbell & Dr. Esselstyn)


A joint letter by prominent American researchers Dr. T. Colin Campbell and Dr. Caldwell Esselstyn. Americans and everyone else, please pay attention! (Scroll down for English)

Lá thư của hai nhà nghiên cứu Hoa Kỳ: TS T. Colin Campbell và BS Caldwell Esselstyn 
Chuyển ngữ: VietnamAnChay.com

Từ hơn 2.800 năm qua, khái niệm ăn thực vật [rau quả củ] trong dạng nguyên chất đã phải phấn đấu để được lắng nghe và hưởng ứng như một lối sống. Tuy nhiên, các bằng chứng gần đây cho thấy, hơn bao giờ hết, lối dinh dưỡng bằng thực vật không phải là điều ta nên phớt lờ. Thật thế, ăn rau quả củ đã trở thành một vấn đề khẩn cấp từ nhiều khía cạnh. Cách dinh dưỡng này không những sẽ cải thiện sức khỏe của quý vị -- các bằng chứng hậu thuẫn cho điều này rất rõ ràng -- mà thêm vào đó, sẽ cắt giảm rất nhiều phí tổn y tế, cũng như giảm thiểu bạo lực đối với môi trường và các chúng sinh khác.

Sự thật là mức ổn định kinh tế của quốc gia Hoa Kỳ, vốn đã tan rã bởi những bong bóng vỡ như ngành nghề kỹ thuật và nhà cửa, đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi tổn phí y tế gia tăng vùn vụt, dường như không biết bao giờ mới chấm dứt. Tuy vậy, nói chung cả đất nước chúng ta lại bệnh hoạn hơn và béo phì hơn từ trước đến nay. Dịch béo phì và tiểu đường, nhất là trong giới trẻ, tiên đoán trước một thử thách y tế công cộng không sao bền vững nổi về mặt kinh tế, với một lời tiên tri thật ảm đạm là trẻ em ngày nay sẽ không sống lâu hơn cha mẹ. 

Ai sẽ bảo vệ công chúng đây? Dĩ nhiên không phải là chính phủ: Kim tự tháp dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đầy dẫy những thức ăn bảo đảm hàng triệu người sẽ mang bệnh vào thân. Dĩ nhiên cũng không phải là Hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ, họ bị các tập đoàn thực phẩm điều khiển. Cũng không phải kỹ nghệ bảo hiểm, họ được lợi lộc khi bán bảo hiểm cho bệnh nhân. Không phải kỹ nghệ dược, họ bỏ túi hàng tỷ đô-la nhờ các căn bệnh. Và cũng không phải ngành y khoa, bởi bác sĩ và y tá hầu như không được huấn luyện chút nào về dinh dưỡng và thay đổi hành vi; họ lại được trọng thưởng hậu hĩ khi cho thuốc và dùng những kỹ thuật chuyên môn.

Điều có thể cứu đất nước Hoa Kỳ là lối ăn bằng thực vật, giúp phục hồi sức khỏe tốt, và nhờ đó, quân bình lại hệ thống chăm sóc y tế (cũng như kinh tế). Tuy nhiên, để lối ăn bằng thực vật được thể hiện, công chúng phải có kiến thức về dinh dưỡng, loại kiến thức được trình bày trong bộ phim tài liệu mới "Nĩa Thay Dao." 

"Nĩa Thay Dao" không những tập trung vào công cuộc nghiên cứu mà cả hai chúng tôi đã thực hiện trên 4 thập niên qua tại Trung Quốc và đại học Cornell, hoặc Viện Cleveland, mà còn theo dấu hành trình của một số người Mỹ cả đời chỉ dùng đa phần thức ăn bằng thịt động vật và thực phẩm chế biến, khi họ chuyển sang một lối dinh dưỡng nguyên chất dựa trên thực vật, và những kết quả y khoa phi thường sau đó. Phim có tính cách giáo dục, giải trí, và thật tình cứu mạng sống. 

Xin quý vị hãy xem phim "Nĩa Thay Dao." Bộ phim này có thể đổi đời quý vị qua những cách mà quý vị không bao giờ nghĩ là có thể được. Và có thể nó sẽ giúp khởi đầu một cách mạng lớn trong việc chăm sóc y tế mà quốc gia này [Hoa Kỳ] thật sự rất cần. 

Tiến sĩ T. Colin Campbell, Ph.D.
Bác sĩ Caldwell Esselstyn, Jr., M.D.  


For more than 2,800 years, the concept of eating plants in their whole-food form has struggled to be heard and adopted as a way of life. However, recent evidence shows that more than ever a plant-based diet is not something to be ignored. In fact, eating a plant-based diet has become an urgent matter from several perspectives. Not only will it improve your health -- and the evidence behind this claim is now overwhelming -- but it will also dramatically reduce health care costs, as well as reduce violence to our environment and to other sentient beings.

The fact is our nation's economic stability, already crumbling due to the repeated bursting of bubbles such as technology and housing, has been hard hit by spiraling health costs that seem to have no end in sight. Despite this, as a nation, we are sicker and fatter than we have ever been. The epidemic of obesity and diabetes, especially in the young, forecasts an economically unsustainable public health challenge with the gloomy prophecy that today's children may not outlive their parents.

Who will protect the public? Not our government: The U.S. Department of Agriculture's nutrition pyramid is laden with food that will guarantee millions will suffer ill health. Not the American Dietetic Association, which is controlled by food corporations. Not the insurance industry, which profits by selling plans to the sick. Not the pharmaceutical industry, which pockets billions from chronic illnesses. And not the medical profession, in which doctors and nurses receive virtually no training in nutrition or behavioral modification, and are handsomely rewarded for administrating drugs and employing technical expertise.

What can save America is a plant-based diet, which will help individuals recover their good health, and which in turn will set our health care system right (as well as our economy). However, for this plant-based diet to take hold, the public must be endowed with nutritional literacy, the kind of knowledge that is portrayed in the new documentary, "Forks Over Knives."

"Forks Over Knives" focuses not just on the research that both of us have been engaged in over the last four decades, whether in China and Cornell or at the Cleveland Clinic; it also traces the journey of several Americans as they move from a lifetime of eating mostly animal-based and processed foods to a whole food plant-based diet, and the extraordinary medical results that follow. It is educational, entertaining, and literally life-saving.

Please see "Forks Over Knives." It could transform your life in ways you never thought possible. And it may just help start the seismic revolution in health care this country so badly needs.

T. Colin Campbell, Ph.D.
Caldwell Esselstyn, Jr., M.D.

http://www.forksoverknives.com/