Monday, May 16, 2011

Nói Không Với Thuốc Lá: Người cai thuốc lá nhớ tránh xa khói thuốc (BS Nguyễn Tất Bình)

According to recent research, those who are trying to quit smoking should stay away from smoking area.

Người cai thuốc lá nhớ tránh xa khói thuốc
BS Nguyễn Tất Bình (Theo Archives of General Psychiatry)
Ngày 05/05/2011

TT - Tránh xa khói thuốc lá là một trong những bí quyết để cai thuốc thành công. Bởi theo một nghiên cứu mới đây cho thấy khói thuốc lá có thể làm kích hoạt sự thèm muốn nicotin và làm cho những người hút thuốc khó khăn hơn trong việc cai nghiện.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã kiểm tra sự ảnh hưởng của phơi nhiễm khói thuốc lá trên 24 người trẻ tuổi, trong đó có 11 người hút thuốc lá và 13 người không hút thuốc.

Kết quả cho thấy việc tiếp xúc với khói thuốc đã làm tăng nồng độ nicotin trong máu khoảng 0,2ng/ml và tăng 19% số lượng các thụ thể nicotin tại não ở cả hai nhóm. Đối với những người đã hút thuốc lá thì cảm giác nghiện nicotin tăng lên khoảng 23% khi tiếp xúc với khói thuốc.

Các nhà khoa học cho rằng kết quả của nghiên cứu là bằng chứng ủng hộ mạnh mẽ cho quyết định cấm hút thuốc lá tại những nơi công cộng.


http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Song-khoe/436498/Nguoi-cai-thuoc-la-nho-tranh-xa-khoi-thuoc.html