Monday, May 23, 2011

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Rau câu trái dừa - Vegan coconut jello (Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân)

Vegan coconut jello made from coconut juice (bottom layer) and coconut milk (top layer). The main ingredient is agar-agar, from algae. It is a cooling dessert.

Mời các bạn xem và thực hiện món Rau câu trái dừa do chuyên gia ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân hướng dẫn.