Thursday, May 19, 2011

Bạn Thú Mến Yêu: Người Nam Hàn nói không với lông thú - No fur for Fendi in Seoul, Korea

No animal fur, please: Humans don't ever need to kill to look good

The sensible people have spoken and their wise government officials have listened: Fendi, the famous Italian fashion house, with 13 stores in South Korea will need to remove all fur from its next runway show. With an expected attendance of more than 1,200 guests, Fendi's largest Fall/Winter collection show in Asia will take place this coming June 2, 2011 on Seoul's landmark, a newly constructed island on the Han River. 

According to several reports, Fendi was "surprised" and wished to negotiate, but Seoul city official Seo Jeong-hyup asserted that unfavorable public sentiments led to the decision. Every year 32 million animals are killed on fur farms. When alive, they are confined in cramped cages. Under human hands, they die by getting electrocuted, asphyxiated, injected with poisons, gassed, or skinned while still conscious.


(VNAC) Công dân Hán Thành lên tiếng và chính phủ đã lắng nghe: Nhà thời trang Fendi nổi tiếng của Ý sẽ không được trình làng những kiểu hàng y phục mới bằng lông thú trong kỳ biểu diễn sắp tới tại Hán Thành. Nam Hàn có tổng cộng 13 tiệm Fendi.

1.200 quan khách được mời tham dự buổi giới thiệu bộ sưu tập Thu/Đông quy mô nhất tại Á châu của Fendi vào ngày 2 tháng 6, 2011 sắp tới tại một hòn đảo nhân tạo xây trên dòng sông Hán, một địa danh mới của Hán Thành. Fendi rất "ngạc nhiên" và muốn thương lượng, nhưng viên chức Hán Thành Seo Jeong-hyup cho biết sự phản đối mãnh liệt của công chúng đã đưa đến quyết định này. 

Hàng năm có 31 triệu bạn thú bị giết trong các trại lông thú. Khi còn sống, thú vật bị giam trong những chuồng chật chội. Dưới bàn tay của loài người, các thú vật bị giết bởi điện giật, xiết cổ, chích thuốc độc, hơi ngạt, hoặc bị lột da ngay trong lúc chưa tắt thở.