Sunday, April 10, 2011

Vườn Nhạc: Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui (Trịnh Công Sơn)

"Every Day I Choose a Joy" - words and lyrics by Mr. Trịnh Công Sơn, performed by celebrated Vietnamese singers. Please enJOY! (scroll down for English)


Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui
Nhạc & lời: Trịnh Công Sơn

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay

Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua

Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay

Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
Để lúa reo mừng tựa vẫy tay

Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim.

Every Day I Choose a Joy
Lyrics & music: Trịnh Công Sơn
English translation by Quỳnh An

Every day I choose a joy
I choose flowers and smiles
I gather the wind in the sky and invite you to hold
For your eyes to twinkle like cascading leaves.

Every day I choose the path to walk on
The road to brothers, sisters, and friends
I wait for your return, those familiar footsteps
A carpet of yellow tamarind leaves you shall tread again.

And like that, I live in joy each day
And like that, I've come to this life
And loved this world with all my heart.

Every day I choose a joy
Together with my brothers and sisters, I reach out to everyone
I have chosen this place to sing together with all
To see the sounds of laughter float in vibrancy.

Every day I choose once only
I choose a tender lullaby that comforts a child into this world
I choose the full sunlight and looming rain
For rice plants to cheer as if waving their hands.


And like that, I live in joy each day
And like that, I've come to this life
And loved this world with all my heart.

Every day I choose to sit very quietly
To see my homeland with clarity and introspect myself
Then I suddenly know why I live
Because the country needs a heart.