Sunday, March 20, 2011

Sinh Hoạt Từ Ái: Ngày Không Ăn Thịt 20 tháng 3, 2011 - March 20, 2011 Meatout


March 20 is Meatout Day. Why? Please scroll down for an article by Meatout.org

Ngày 20 tháng 3 là Ngày Bỏ Thịt. Không chỉ riêng cho ngày này mà ban vận động còn khuyến khích loài người chúng ta hãy ngưng ăn thịt loài vật vĩnh viễn.
Mời bạn đọc bài "Tại sao không ăn thịt?"

Nguồn: Meatout.org
Chuyển ngữ: VietNamAnChay.com

Bỏ thói quen ăn thịt mang lợi ích bền lâu cho sức khỏe người tiêu thụ thực phẩm, giúp giảm nạn đói trên thế giới, tiết kiệm tài nguyên, bảo đảm phẩm chất môi sinh, và bảo vệ loài vật.

Bỏ thói quen ăn thịt để giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ, ung thư, và những chứng bệnh kinh niên khác khiến gần 1,4 triệu người Mỹ bị tàn tật hoặc tử vong hàng năm.

Bỏ thói quen ăn thịt để giảm sự phơi nhiễm với những vi sinh vật gây bệnh lây lan như Salmonella, E. coli, và Campylobacter, mỗi năm khiến hàng ngàn người Mỹ vong mạng và hàng triệu người khác mang bệnh vào thaâ.

Bỏ thói quen ăn thịt để gia tăng sinh lực của chúng ta, tiết kiệm ngân khoản mua thực phẩm, đơn giản hóa việc nấu nướng và dọn dẹp.

Bỏ thói quen ăn thịt có nghĩa là ngũ cốc và những thức ăn khác được dùng để nuôi những người đói trên thế giới. Dùng thịt động vật để chuyển sang chất đạm không hữu hiệu chút nào - để có ½ kilogram thịt bò ta phải tốn tới 7 kilogram ngũ cốc!

Bỏ thói quen ăn thịt để bảo tồn tầng đất mặt, nước, và những tài nguyên sản xuất thực phẩm khác, vô cùng quan trọng cho sự sống còn của con cháu chúng ta và con cháu của chúng.

Bỏ thói quen ăn thịt để bảo vệ những khu rừng, những đồng cỏ, và những loài hoang dã khác đang bị người chăn nuôi nông súc xâm chiếm. Đồng thời, không ăn thịt cũng giảm ô nhiễm của khí độc mê-tan, phần tử đất, phân bón, và thuốc diệt rày trong không khí và nguồn nước của chúng ta.

Bỏ thói quen ăn thịt để giúp loài vật không còn bị nhốt trong những căn chuồng chật hẹp, không còn bị tước đoạt quyền lợi, không còn bị cho ăn/chích thuốc trụ sinh, không còn bị cắt xẻo bộ phận khiến chúng tàn tật, không còn bị đối xử thô bạo và giết lấy thịt một cách đau đớn. Mỗi người ăn chay cứu trên 80 con vật
hữu tình, vô tội hàng năm. Trong đời một người ăn chay có thể cứu hơn 6.000 con vật thoát chết.

Đã đến lúc bạn bắt đầu hành trình ẩm thực lành mạnh và từ bi.


http://meatout.org/about.htm 

Why Meatout?

"Kicking the meat habit" holds lasting benefits for consumer health, world hunger, resource conservation, environmental quality, and animal protection.

Kicking the meat habit reduces our risk of heart disease, stroke, cancer, and other chronic diseases that cripple and kill nearly 1.4 million Americans annually.

Kicking the meat habit decreases our exposure to infectious pathogens like Salmonella, E. coli, and Campylobacter, which kill several thousand Americans annually and sicken millions more.

 
Kicking the meat habit raises our energy level, lowers our food budget, and simplifies food preparation and cleanup.

Kicking the meat habit frees up grains and other foods that can be used to feed the world's hungry. Animals are extremely inefficient "protein converters;" it can take up to 16 pounds of grain to make 1 pound of beef.

Kicking the meat habit preserves our topsoil, water, and other food production resources vital to the survival of our children and their children.

Kicking the meat habit protects our forests, grasslands, and other wildlife habitats from encroachment by cattle ranchers while reducing the polluting effects of methane, soil particles, manure, and pesticides on our air and water.

Kicking the meat habit saves animals from caging, crowding, deprivation, drugging, mutilation, manhandling, and agonizing slaughter. Each person who adopts a plant-based diet saves over 80 innocent, sentient animals each year. Over a lifetime, an individual can save more than 6,000 animals just by going vegan.

It's time to begin your journey to healthy, compassionate eating.


http://meatout.org/about.htm