Sunday, March 27, 2011

Môi Trường Quanh Ta: Giờ Trái đất - Không chỉ 1 giờ

Earth Hour is symbolically speaking, not to be taken literally. In fact, the earnest wish to protect our Earth from destructive emissions and other environmental damages ought to be one of our foremost priorities, if not the foremost - for without a home, where would we be? And more importantly, it is the cultivation of a heart of compassion that will remain with us, even after we depart from this physical home. Compassion for other beings - the lands, the rivers, the mountains, the oceans, the forests, the animals - and for our fellow human beings. Let us be still and quietly listen to their stories, then each moment can easily be an Earth Moment.

Giờ Trái đất: Không chỉ 1 giờ

Nguồn: Hương Thủy / Đài Truyền hình Việt Nam
Ngày 27 tháng 3, 2011

Tối qua, cả thế giới đã cùng nhau tắt đèn hưởng ửng "Giờ Trái đất 2011". Đây là lần thứ 5 sự kiện này được tổ chức nhằm nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, góp phần tạo một tương lai bền vững cho hành tinh.

Những danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại hàng nghìn thành phố trên thế giới, từ cầu cảng Sydney ở Australia, cho tới tòa nhà cao nhất thế giới Buri Khalifa tại Dubai đều tắt đèn để hưởng ứng Giờ Trái đất.

Ước tính, có khoảng 133 quốc gia và lãnh thổ, hàng nghìn biểu tượng và công trình công cộng cùng với hàng trăm triệu người trên thế giới cùng nhau tắt đèn trong một giờ để thể hiện cam kết cùng hành động vì trái đất.

Theo Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên WWF, điểm khác biệt lớn nhất của Giờ Trái đất 2011 so với những năm trước là, năm nay không dừng lại ở tắt đèn trong một giờ, mà họ kêu gọi từng cá nhân, doanh nghiệp và từng chính phủ trên thế giới thực hiện nhiều hành động nhằm giảm thiểu lượng khí thải CO2 của mỗi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong suốt cả năm.

Theo WWF, sự lớn mạnh nhanh chóng của Giờ Trái đất trong những năm qua đã chứng tỏ rằng, hàng trăm triệu người muốn nỗ lực hơn nữa để bảo vệ hành tinh của chúng ta.


http://www.vtv.vn/Article/Get/Gio-Trai-dat-Khong-chi-1-gio-ddf295f691.html