Friday, March 25, 2011

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Gạo lứt đậu đỏ & Giá xào chay - Red bean & rice with stir-fried bean sprouts (Bonsai)

Gạo lứt đậu đỏ & Giá xào chay - Red bean & rice with stir-fried bean sprouts (for English recipe, please write: Info@VietNamAnChay.com)

Hướng dẫn: Đầu bếp Bonsai (tvvn.org)