Thursday, January 20, 2011

Cười Cười Cười: Hoàng tử khôn - Clever Prince


Hoàng tử khôn (please scroll down for English)

Giáo viên và phụ huynh nói chuyện với nhau.
- Hôm qua trong giờ Anh văn, tôi cho đề bài kể một câu chuyện ngắn.
- Dạ vâng. Thế cháu có kể không?
- Có. Em kể chuyện công chúa và hoàng tử.
- Thưa cô, vậy có gì không ổn?
- Không ổn ở chỗ bài em nộp lên như thế này:
Hoàng tử và công chúa gặp nhau ở lâu đài.
Hoàng tử hỏi: “Can you speak Vietnamese?”
Công chúa trả lời: “Sure.”
Thế là sau đó em viết đối thoại toàn tiếng Việt!

Clever Prince
At a parent-teacher conference:

- Yesterday, during our English class, the writing assignment was to tell a short story.
- So did my child tell any?
- He certainly did. He told the story of a prince and a princess.
- Is that all right?
- It’s all right, except here’s what he turned in:
A prince and a princess met at the castle.
The prince asked, “Can you speak Vietnamese?”
The princess said, “Sure.”
After that, he wrote the rest of their dialogues in Vietnamese!