Wednesday, January 12, 2011

Cười Cười Cười: Cho chắc ăn - To be sure

Cho chắc ăn
Trong phòng mạch, bà cụ 90 khai bệnh:
- Thưa bác sĩ, dạo này tôi hay bị lú lẫn, nói trước quên sau!
Bác sĩ:
- Thế thì xin cụ trả tiền trước cho tôi.

(Bác sĩ dễ thương đùa thôi. Cám ơn bác sĩ!)

To be sure
A 90-year-old lady told the doctor in his office:
- Doc, lately I tend to be very forgetful. I can't remember one thing from the next!
The doctor said:
- In that case, can you pay the bill first?

(The good doc was teasing. Thanks, Doc!)