Friday, December 10, 2010

Bạn Thú Mến Yêu: Ngày Thú Quyền Quốc Tế (International Animal Rights Day)

Hi friends,
Happy International Animal Rights Day!
May the day soon comes when the Earth shall be a paradise of peace for all to enjoy.

Lời trên tấm bích chương:
Tất cả chúng ta đều mơ được sống. Hãy để tất cả được sống giấc mơ này. Đừng ăn thú vật.

Nhân Ngày Thú Quyền Quốc Tế 12/10, chúc bạn và gia đình một ngày hạnh phúc bên nhau. Xin chia lời cầu nguyện cho các bạn thú và bạn người còn đang đau khổ.

Mong mọi người ăn chay, làm lành để xứng đáng hưởng hồng ân, và một ngày trần gian thành nơi an bình cho tất cả.