Saturday, November 13, 2010

Sinh Hoạt Từ Ái: Ngày Tử Tế Thế Giới (World Kindness Day)

Bạn thân mến,

Ngày 13 tháng 11 hàng năm là ngày thế giới vinh danh sự tử tế qua hành động, lời nói, và tư tưởng, tiếng Anh gọi là World Kindness Day.

Bích chương trên có câu nói là "Sự tử tế bắt đầu từ tôi.." Nếu mình muốn được đối xử ân cần, thì không gì hay hơn là chính mình làm những điều đó, rồi tự động kết quả sẽ đến, không cần mình đòi hỏi.

Chúng ta thường nghe nói "trả lại" (pay it back), nhưng còn "trả tới" (pay it forward) là sao? Khi ta giúp người khác một điều gì đó, thay vì người đó trả ơn "lại" cho chúng ta, người đó có thể làm một điều tốt để giúp người khác, trả ơn "tới," và sự hỗ trợ, tử tế cứ thế mà tiếp nối, liên kết nhân loại.


Hôm nay, Việt Nam Ăn Chay xin chúc bạn một ngày chan hòa trong sự tử tế, đẹp đẽ, bước nhẹ, nói êm, tri ân từng hơi thở, cảm tạ linh hồn và tất cả những gì vô cùng huyền diệu trong vũ trụ.

Một sinh hoạt tử tế bạn có thể làm cho chính mình, cho gia đình, cho nhân loại, cho các bạn thú, và cho Địa Cầu hôm nay là ăn chay.

Cám ơn bạn.