Friday, November 19, 2010

Cõi Thơ: Hoa Hân Hạnh (Quỳnh An)

Hoa Hân Hạnh
~ Quỳnh An

Hoa trắng, nhụy vàng, mười cánh mỏng
Hân hạnh được gặp em
(Dù bây giờ vẫn chưa biết tên)

Chân dung em trên màn ảnh
Hồn nhiên, em như gọi mời
Có phải em vừa nở nụ cười
Cho ngày trần bớt dài trong tôi?

Vẫn chưa biết em từ đâu
Có thể từ cánh đồng thơm đất Tiệp?
Quê hương em, tôi tin là đẹp
Cám ơn em hiện diện trên đời

Em, Hoa Hân Hạnh, đến từ trời...