Friday, November 05, 2010

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Nui Phô-mai Thuần Chay (Vegan Macaroni & Vegan Cheese)

Nui Phô-mai Thuần Chay - Vegan Macaroni & Vegan Cheese (Ảnh: Bình Thường)
Vegan MoFo IV Ngày 5: Nui phô-mai thuần chay - Vegan Macaroni & Vegan Cheese (**you probably know what to do by now: please scroll down for the English version**)

Món này Hồng Hương Jr. làm từ trước, tưởng đã đăng, nhưng thật ra chưa đăng. Hôm nay tình cờ tìm lại được bảo tàng mà mình đã quên.

Nui macaroni luộc cho đến khi vừa mềm (đừng mềm quá, cũng đừng cứng quá, rất là trung dung). Đổ ra rổ cho ráo nước, sau đó cho vào nồi trở lại.

Vặn lửa vừa. Cho bơ thuần chay vào. Khi bơ vừa tan, cho phô-mai thuần chay vào (có nhiều hiệu, tùy mình chọn lựa). Cho tí sữa đậu nành. Rắc xíu tiêu và muối. Nếu thích pha vị Á Đông (fusion cuisine) thì cho vài giọt Maggi vào. Món này làm dưới 30 phút.

Vegan MoFo IV Day 5: Vegan Macaroni & Vegan Cheese

This is American comfort food, and mine too. I made it some time ago and thought it was posted. Actually, it wasn't. So here is the newly re-discovered gem!

After the macaroni is cooked al dente, drain in a colander. Put the mac back in the same pot. Add a couple tablespoons of vegan butter (available at Whole Foods, whose owner, John Mackey, is vegan). Add some vegan chese and let it melt completely. Final touch with a little bit of soy milk (if you're not allergic to soy), salt and pepper. Done in under 30 minutes.

Simply divine.

Today's prayer:
May all be graced with a cruelty-free vegan world.