Saturday, October 09, 2010

Sinh Hoạt Từ Ái: Tuần lễ Hành động cho Loài vật (4-10 tháng 10, 2010)

Siêu sao Leonardo DiCaprio (vai chính trong phim "Titanic") là phát ngôn nhân của Tuần lễ Hành động cho Loài vật do Hội Quốc tế Phúc lợi Thú vật tổ chức (ngày 4 đến 10 tháng 10), hầu giáo dục trẻ em về phúc lợi và bảo tồn loài vật, cũng như khuyến khích các em lên tiếng bênh vực và cứu giúp loài vật.

Hàng năm, Hội Quốc tế Phúc lợi Thú vật – International Fund for Animal Welfare (IFAW) - truyền tải thông tin đến khoảng 5 triệu trẻ em trên thế giới.

Ảnh: IFAW
Năm nay, cũng là năm dần, Tuần lễ Hành động cho Loài vật tập trung vào nguy cơ tuyệt chủng đáng lo ngại của loài cọp. Vì môi trường sống của cọp bị loài người phá hủy và do săn bắn bất hợp pháp, hiện nay chỉ còn khoảng 3.000 con cọp trên Địa Cầu mà thôi!

Leonardo DiCaprio, một thành viên danh dự trong ban quản trị của IFAW cho biết: “Loài cọp đang có nguy cơ biến mất vĩnh viễn. Nếu chúng ta không muốn con cháu của mình lớn lên trong một thế giới không còn cọp nữa, thời gian để hành động là ngay bây giờ.”

http://www.ifaw.org/ifaw_international/media_center/press_releases/10_5_2010_68278.php