Saturday, October 02, 2010

Lễ Hội Ăn Chay: Lễ Hội Ăn Chay Tampa (2 tháng 10, 2010)

Lễ Hội Ăn Chay Tampa, bang Florida, Hoa Kỳ năm thứ 1 được tổ chức hôm nay tại Curtis Hixon Waterfront Park dưới phố Tampa nhân Ngày Nông Súc Thế Giới. Vào cửa tự do!

Curtis Hixon Waterfront Park

600 N. Ashley Drive

Tampa, FL 33602


Thức ăn chay:
http://tampabayvegfest.org/Food.aspx

Diễn giả thuần chay:
http://tampabayvegfest.org/festival_speakers.aspx

Chúc mừng, chúc mừng Tampa!


http://tampabayvegfest.org/default.aspx