Sunday, October 24, 2010

Nếp Sống Ăn Chay: Bất hại


Hội Thuần Chay Hoa Kỳ (American Vegan Society) được sáng lập từ năm 1960. Châm ngôn của Hội Thuần Chay Hoa Kỳ: Ahimsa soi sáng con đường.

Hội Thuần Chay Hoa Kỳ giải thích chữ Ahimsa.

Ahimsa là tiếng Phạn, có nghĩa là không giết và không làm hại. Đây không phải là một điều thụ động, mà là một phương pháp tích cực để giải quyết những tình thế khó xử và để chọn lựa những quyết định hàng ngày. Tây phương còn gọi là Tích cực Bất hại. 

Sáu cột trụ của triết lý này trong đời sống hiện đại bao gồm: 

A -  Ăn và dùng những gì không đến từ thú vật
H - Hàng tôn kính mọi sự sống và không làm hại
I -  In vào tâm trí sự thành thật trong thân, khẩu, ý 
M - Mỗi giây phút làm chủ chính mình  
S - Sáng ngời trong việc phục vụ nhân loại, thiên nhiên, và tạo hóa 
A - An tâm phát huy sự cảm thông và Chân Lý 

Vậy Ahimsa là một lối sống bất sát sinh, bất hại, bao gồm dinh dưỡng thuần chay.

Khi mới bắt đầu ăn chay, việc gia nhập một hội đoàn ăn chay hoặc có người thân quen ăn chay có thể giúp bạn kiên trì hơn với quyết định ăn chay.

Ngoài ra, tham khảo các sách báo, trang mạng ăn chay sẽ giúp cho bạn nhiều ý kiến, cũng như có thể giúp giải đáp các câu hỏi của bạn về lối sống thuần chay.

Sống với triết lý Ahimsa - bất hại - là sống những giá trị đạo đức và tâm linh căn bản:

1. Ăn chay;
2. Thành thật trong tư tưởng, lời nói, hành động;
3. Tự chủ;
4. Phục vụ;
5. Ủng hộ sự hòa thuận và sự thật.

Quốc gia nào có đa số công dân như thế hẳn sẽ là một quốc gia phồn thịnh, giàu có, về cả mặt vật chất lẫn mặt tinh thần.
  • Ăn chay tiết kiệm được nhiều tài nguyên đất nước, bớt nghèo, xóa đói.
  • Người dân thành thật thì xã hội không trộm cướp, bớt lường gạt, vật mất được hoàn trả, nhà cửa không cần khóa như thời Nghiêu Thuấn.
  • Tự chủ, kiểm soát được bản thân thì tránh được nhiều bất hòa (có khi còn nghiêm trọng đến độ xảy ra án mạng, nhất là những lúc rượu vào, lời ra).
  • Phục vụ tha nhân và môi trường chung quanh thì tất cả đều được chăm sóc, mọi người cùng nhau tiến bộ, nước nhà hưng thịnh.
  • Tôn trọng sự cảm thông và sự thật là giảm thiểu ngộ nhận, hiểu lầm - đó là cảnh giới của hòa bình mà phần đông người dân đều ao ước.
Nếu mỗi cá nhân đều cố gắng và mỗi nhà lãnh đạo đều có lý tưởng cao thượng, một thời đại thái bình cho trăm họ không phải là chuyện hoang đường.

Ngày xưa Hưng Đạo Vương từng nói: "Vua tôi đồng lòng, anh em đoàn kết, cả nước góp sức, nên bọn giặc phải chịu bị bắt."

Ngày nay, "bọn giặc" là sự nghèo đói, là bạo động, là biến đổi khí hậu, là môi sinh ô nhiễm đến nỗi có ngày nhân loại không còn chỗ dung thân.

Noi gương người xưa, trong trận chiến này, ta cần "đồng lòng," "đoàn kết," "góp sức," và một yếu tố quan trọng: Ahimsa.

Nơi nào có tình thương, có Ahimsa, không có sự sát sinh, không có sự làm hại, nơi đó sẽ có những điều kỳ diệu.