Thursday, October 07, 2010

Truyện Ngắn: Đếm Tuổi

Ngân vang tiếng mõ giục hồi
Xua tan tăm tối rạng ngời an vui
Đếm Tuổi
(Sưu tầm)

Một hôm Đức Phật hỏi học trò của mình là một tỳ kheo: “Tỳ kheo này, người được bao nhiêu tuổi rồi?”

Tỳ kheo đáp: “Dạ 5 tuổi.”

Đức Phật ngạc nhiên: “Năm tuổi sao? Trông người ít nhất cũng 70 tuổi rồi. Người trả lời như thế hàm ý gì?”

Tỳ kheo đáp: “Con nói như thế là vì tia sáng của thể nghiệm thiền định đã xuất hiện trong đời con mới cách đây 5 năm, chỉ trong 5 năm vừa qua thì tình thương mới thấm đẫm cuộc đời con. Trước đó, cuộc đời con giống như một giấc mơ; con như sống trong giấc ngủ. Khi đếm tuổi của mình con không kể đến những năm tháng trước đó. Cuộc đời thật sự của con chỉ mới bắt đầu cách đây 5 năm. Con chỉ mới 5 tuổi.”

Đức Phật bảo các học trò khác hãy ghi nhớ câu trả lời của tỳ kheo: “Tất cả các con nên tính đếm tuổi của mình theo cách này; đây là tiêu chuẩn để tính tuổi cho các con.”

Nếu tình thương và thể nghiệm thiền định không được sinh ra trong bạn, thì bạn vẫn chưa được chào đời. Không bao giờ quá trễ để bạn được tái sinh nếu bạn cố gắng.