Tuesday, September 28, 2010

Vườn Nhạc: Animals (Oh Why?) - Thú Vật (Ồ, tại sao?)


Một bản nhạc trẻ trung và ý nghĩa, mời bạn bấm vào đây để cùng nghe: Animals (Oh Why?) 

Animals (Oh Why?) [Thú Vật (Ồ, tại sao?)] là một nhạc phẩm do tổ chức bất vụ lợi www.ohwhyohwhy.org thực hiện.

Câu hỏi "Tại sao ta phải ăn thịt động vật?" đến từ góc nhìn của sự dồi dào mà chúng ta được ban cho trên Địa Cầu, sự huy hoàng đẹp đẽ của loài vật, sự đau khổ của vô số chúng sinh, gương sáng của những vĩ nhân và giáo lý của các tôn giáo trên thế giới.