Wednesday, September 29, 2010

Ích Quốc Lợi Dân: Tuần Lễ Ăn Chay (San Diego, California, Hoa Kỳ)

Toàn thể 8 nghị viên và thị trưởng Jerry Sanders đồng ký
Bản tuyên ngôn Tuần Lễ Ăn Chay 2010 
ở thành phố San Diego (2 - 9 tháng 10)

[VNAnChay, tổng hợp] Ngày nay Liên Hiệp Quốc, các khoa học gia nghiên cứu về biến đổi khí hậu, y sĩ, chuyên gia dinh dưỡng và nhiều người nữa đã công nhận vô số ưu điểm của việc ăn chay và khuyến khích lối sống này vì nhiều lý do khác nhau, lý do nào cũng ảnh hưởng lớn lao đến sinh mạng của từng cá nhân cũng như vận mệnh Địa Cầu. Theo chiều hướng đó, ngày càng có thêm các viên chức chính phủ trên thế giới bắt đầu hăng hái lãnh tránh nhiệm hướng đạo: thực thi những đề án mang lợi ích cho người dân và xã hội.

Gần đây, thành phố San Diego, một thành phố biển ở cuối miền nam California, lớn thứ nhì ở tiểu bang này (chỉ sau Los Angeles) và lớn hàng thứ 8 trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ, với trên 1,4 triệu dân, đã tuyên bố ngày 2 - 9 tháng 10 là Tuần Lễ Ăn Chay 2010.

Nghị viên thành phố Todd Gloria


Dân biểu tiểu bang Lori Saldana


Dân biểu tiểu bang Pedro Nava 

đã hứa ăn chay trong tuần này và cũng tham gia những sinh hoạt trong tuần lễ Veg (Ăn Chay). Lời hứa rất đơn giản:

"Vâng! Tôi muốn ăn uống lành mạnh hơn, có sức khỏe tốt hơn, ngưng ủng hộ sự tàn ác trong việc nuôi thú vật làm thức ăn, và giúp bảo vệ trái đất. Tôi hứa sẽ tìm hiểu về lối sống ăn chay trong tuần lễ Ăn Chay!"

Theo trang mạng San Diego Veg Week, hệ thống của loài người dễ tiêu hóa thức ăn thực vật hơn là thức ăn động vật. Các thú vật ăn thịt có ruột ngắn, trong khi ruột của loài người lại dài, thịt phải mất thời gian lâu hơn để qua ruột rồi mới bài tiết, khiến ruột dễ có nguy cơ bị nghẽn và các rắc rối khác.

Xin chúc San Diego ăn chay vui lắm chứ! Và mong địa phương nơi bạn ở cũng như gia đình bạn sẽ hưởng ứng trong tháng 10 là tháng ăn chay!

Có hàng ngàn công thức nấu ăn chay trên mạng, chẳng hạn: Ăn Chay Thời Đại Mới, Nấu Ăn Chay, Ẩm Thực Chay & Pháp Hỷ Thực.