Saturday, July 31, 2010

Cõi Thơ: Anh Biết Không (Quỳnh An)

Anh Biết Không
~ Quỳnh An

Anh biết không
Có những lời anh nói
Giúp một người từ tuyệt vọng đến lạc quan
Trong quanh co hỗn loạn của thế gian
Lời anh nói như đường xanh thẳng lối
Tâm hồn đó có khoảng trời u tối
Chút nắng vàng bỗng nhè nhẹ vào tim

Anh biết không
Có những lời anh viết
Như mưa rào tẩy sạch các vết nhơ
Trong tư duy và ý thức mù mờ
Cho người trẻ được vươn vai Phù Đổng

Ôi quê hương miền yêu thương hoa mộng
Hãy vun bồi những hạt giống tốt tươi
Mỗi chúng ta chỉ góp một tay thôi
Đất sẽ thơm, nước sẽ biếc
Nhà sẽ ấm, dân sẽ no
Thân sẽ khỏe, khẩu sẽ thanh
Ý sẽ sáng, tâm sẽ linh

“Yêu nhau là nhìn cùng một hướng”
Đêm sắp tàn, mình chào đón bình minh…