Thursday, June 17, 2010

Vườn Nhạc: Tình Cây và Đất (Tô Thanh Tùng)

Trồng cây ven biển chống cát xâm lấn

Chặn bước sa mạc hóa (Báo Ảnh Việt Nam): “Việt Nam có khoảng 462.000 ha cát ven biển, 87.800 ha trong số này là các đụn cát, đồi cát lớn di động. Trong các vùng bị sa mạc hóa tấn công, hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận được xem là vùng có tốc độ sa mạc hóa nhanh nhất cả nước với diện tích hoang mạc hóa ở Ninh Thuận đã lên gần 90.000 ha và Bình Thuận là 81.000 ha.” 

Các vùng đất trên thế giới đang biến thành sa mạc, kể cả tại Việt Nam chúng ta! Một hành tinh toàn sa mạc sẽ biến thành một nơi hoang vu, không có sự sống xanh tươi như chúng ta đang được ban cho.

Hãy giữ màu xanh của lá cho Địa Cầu này.
Hãy nâng niu sự sống của muôn loài, kể cả thế hệ mai sau. 
Hãy tham gia một cuộc cách mạng lịch sử.
Hãy làm người hùng cứu một hành tinh.
Hãy ăn chay, sống xanh!

Bài “Tình cây và đất” của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng, mời bạn thưởng thức trong niềm trân quý đất và cây nhân Ngày Thế giới Chống Sa mạc hóa và Hạn hán 2010.

“Tình cây và đất”