Friday, June 18, 2010

Vì Sao Ăn Chay: Hãy Thuần Chay (Franklin Murphy, Alaska)

Chuyển Sang Thuần Chay:
Cho sức khỏe, Cho đời sống

“Hãy Thuần Chay”
Bài viết của Franklin Murphy, cư dân Fairbanks, Alaska, đăng trên nhật báo Daily News Miner

Liên Hiệp Quốc đang kêu gọi toàn cầu chuyển sang lối dinh dưỡng thuần chay để cứu thế giới khỏi nạn đói, thiếu thốn nhiên liệu, và những tác động nguy hại nhất của biến đổi khí hậu.

Tường trình do Ủy ban Quốc tế Quản lý Tài nguyên Bền vững ghi nhận rằng ngành nông nghiệp, nhất là việc sản xuất thịt và bơ sữa, chịu trách nhiệm cho 70% tiêu thụ nguồn nước sạch trên toàn cầu, sử dụng tổng cộng 38% đất đai, và thải ra 19% khí nhà kính của thế giới. Bản tường trình kết luận rằng nhiên liệu hóa thạch sẽ được thay thế bằng nguồn năng lượng tái tạo không ô nhiễm như gió và mặt trời, thì các sản phẩm thịt và bơ sữa trong thức ăn của thế giới cũng cần phải được thay thế bằng rau cải, trái cây và ngũ cốc.

Cả hai thay đổi đều cần thiết để giảm khí thải nhà kính, giảm tiêu thụ nguồn tài nguyên thiên nhiên, và đảm bảo sự sống còn của Địa Cầu: “Việc giảm thiểu tác động một cách đáng kể chỉ có thể xảy ra khi có một thay đổi đáng kể trong lối dinh dưỡng trên toàn thế giới, tránh các sản phẩm động vật.”

Tôi không thể nào nói hay hơn thế! Ăn uống lành mạnh bao gồm rau, quả, hạt đậu – lối dinh dưỡng để ngăn ngừa nạn đói trên toàn cầu, đồng thời bảo vệ môi trường thiên nhiên và sức khỏe cá nhân – là một điều chúng ta có thể thực hiện khi đi chợ lần tới.


http://newsminer.com/bookmark/7840574-Become-a-vegan