Wednesday, June 02, 2010

Điều tra đặc tình tại nông trại bò sữa Ohio
Điều tra đặc tình tại nông trại bò sữa Ohio
Việt Nam Ăn Chay

(VNAC) - Đài truyền hình ABC Hoa Kỳ tường trình về đoạn phim được thâu lại trong một cuộc điều tra đặc tình (undercover) của tổ chức bất vụ lợi Mercy For Animals (Từ bi Cho Loài vật), kéo dài 4 tuần trong tháng 4 và tháng 5, 2010 tại nông trại bò sữa Conklin Dairy Farms ở Plain City, bang Ohio.

Bạn có thể bấm vào đây để xem: Thực trạng bạo hành loài vật

Hoặc bạn cũng có thể vào YouTube, nhưng bạn cần đăng nhập.

YouTube có cảnh báo là đoạn phim có những hình ảnh không thích hợp cho một số người, và bạn phải trên 18 tuổi mới xem được.

1. Nếu bạn là người ăn chay và có khuynh hướng mẫn cảm với những hình ảnh bạo động, có lẽ bạn không cần xem. Nếu được, bạn có thể giúp giới thiệu đoạn phim này cho người khác.

2. Nếu bạn là người ăn chay và có đủ can đảm xem để có thể giải thích thêm về ăn chay cho những ai còn thắc mắc, có lẽ bạn nên xem. 

3. Nếu bạn chưa ăn chay và
có khuynh hướng mẫn cảm, dễ sợ hãi, ám ảnh bởi những hình ảnh bạo động, có lẽ bạn không nên xem và nên chuyển sang ăn chay.

4. Nếu bạn chưa ăn chay và không dễ bị hình ảnh bạo động ám ảnh, bạn nên xem để biết (nếu bạn chưa biết), hầu có thêm thông tin chính xác cho lựa chọn của bạn trong cuộc sống.