Saturday, May 01, 2010

Vì Sao Ăn Chay: Cho các con


Ngôn ngữ Việt Nam có nhiều điều thâm thúy. Chữ "con" là một danh từ dành cho sự trìu mến. Các thầy, các cô, các cha gọi tín đồ, giáo dân bằng chữ "con," nghe đầy từ ái, thương yêu. Đối với loài vật, chúng ta cũng gọi là "con."

Con bò, con heo, con gà, con chó
Con vịt, con cá, con ngựa, con dê...

Tất cả đều là con của chúng ta. Trừ trường hợp tâm thần quá nặng, không ai ăn thịt con mình bao giờ.

Tổ tiên chúng ta có nói: "Hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con," huống chi loài người.

Xin đừng ăn con của mình, dù là con nào. Cảm ơn bạn.