Saturday, March 27, 2010

Sinh Hoạt Từ Ái: Giờ Trái Đất 2010 - Cho thay đổi lớn


Andy Ridley, người sáng lập Giờ Trái Đất, nói: “Chúng ta không cứu trái đất chỉ bằng cách tắt đèn trong 1 giờ. Tuy nhiên, những gì chúng ta đang làm là góp thêm tiếng nói vào lời kêu gọi hành động toàn cầu”. 

Chủ đề của Giờ Trái Đất 2010 là "kêu gọi con người đứng lên nhận lấy trách nhiệm và thực hiện những hành động đảm bảo một tương lai vững bền." 

Một tương lai vững bền chỉ có thể đến từ những hành động không hủy diệt. Giờ Trái Đất là cho Trái Đất, và còn cho chính bạn, cho chúng ta. Giờ Trái Đất đúng ra là Giây Phút Trái Đất. Trong từng giây phút, trong tư tưởng, lời nói và việc làm, ta cố gắng tránh những gì hủy diệt: không hủy diệt rừng cây, không giết loài vật, không hại người. 

Nói một cách tích cực, ta cố gắng giúp cho nơi mình ở thêm xanh, thương yêu loài vật (bao gồm việc ăn chay trường), và đối xử tử tế với người chung quanh.

Những hành động trên vô cùng đơn giản nhưng sẽ mang lại những thay đổi vĩ đại trong tâm thức của toàn cầu, để hành tinh chúng ta có thể tiến vào một thời đại văn minh mới, xứng đáng sánh vai với các hành tinh văn minh khác trong hoàn vũ.