Saturday, March 13, 2010

Cùng Đọc Sách Hay: Dinh Dưỡng Cho Thế Giới Hòa Bình

Tiến sĩ Will Tuttle là người trường chay từ năm 1975

Quyển "Dinh Dưỡng Cho Thế Giới Hòa Bình" (The World Peace Diet) của Tiến sĩ Will Tuttle, một người thuần chay, đã vào hạng 1 trong danh sách bán chạy nhất trên Amazon.com

Tất cả lợi nhuận từ việc bán sách "Dinh Dưỡng Cho Thế Giới Hòa Bình" trong kỳ vận động này được trao tặng cho những nỗ lực và các tổ chức địa phương hầu chia sẻ kiến thức về thuần chay. 


Việt Nam Ăn Chay xin trân trọng cảm ơn các bạn đã ủng hộ và cầu nguyện cho những công việc ý nghĩa và cao thượng giúp cho vô số sinh linh được thoát cảnh ngục tù, đau khổ, và thế giới có cơ hội trở thành một nơi an bình cho người cũng như vật trong hiện kiếp.