Saturday, February 13, 2010

Cõi Thơ: Nếu có lần... (Quỳnh An)

Nếu có lần...

Nếu có lần anh hỏi
Vì sao em ăn chay?
Em trả lời rất nhẹ:
- Vì đời như mây bay…

Nếu có lần em hỏi
Vì sao anh ăn chay?
Anh mỉm cười khẽ bảo:
- Vì ta kiếp lưu đày…

Nếu có lần bạn hỏi
Vì sao tôi ăn chay?
Tôi sẽ thưa cùng bạn:
- Vì lương tâm hôm nay…

Nếu có lần mẹ hỏi
Vì sao con ăn chay?
Con sẽ hôn trán mẹ:
- Vì an bình ngày mai…

Nếu có lần Trời hỏi
Vì sao người ăn chay?
Xin dâng lời khấn nguyện:
- Cho Đất dừng thiên tai…

Nếu mùa đông có hỏi
Vì sao lá trổ xanh?
Có nàng xuân ấp ủ
Hương yêu ngự trên cành
Tường quang vừa tỏa rạng
Hoa tâm cõi thiện lành…

~ Quỳnh An / Việt Nam Ăn Chay
(13 tháng 2, 2010)