Friday, January 08, 2010

Môi Trường Quanh Ta: Lời khuyên của Đức Thánh Cha Benedict XVI


 Đức Giáo Hoàng Benedict XVI
ban thông điệp bảo vệ thiên nhiên, cứu Địa Cầu 

Nhân dịp đầu năm 2010, từ Tòa Thánh Vatican, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã kêu gọi mọi người thay đổi nếp sống để cứu Địa Cầu. Ngài bảo rằng  trách nhiệm giữ gìn môi trường vô cùng quan trọng cho hòa bình thế giới. (Nguồn: http://www.reuters.com/article/idUSTRE6000G220100101)

Sau đây là trích đoạn bài viết của Linh mục Giuse Vũ Tiến Tặng, đăng trên VietCatholic News (02 tháng 1, 2010) với tựa đề: "Đức Thánh Cha nhắc đến trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên." (Nguồn: http://www.vietcatholic.org/News800/ReadArticle.aspx?ID=75155)

Bảo vệ thiên nhiên là trách nhiệm của mỗi người trên bình diện cá nhân, tập thể, quốc gia và thế giới, Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ như vậy trước giờ Kinh Truyền Tin của trưa ngày đầu tiên trong năm mới 2010 tại quảng trường Thánh Phêrô, đồng thời quảng diễn thêm chủ đề của Ngày Hòa Bình Thế giới 2010: “Nếu bạn muốn kiến tạo hòa bình, cần bảo vệ thiên nhiên.”


Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI mong muốn rằng năm 2010 là cơ hội để trả lại cho ngôi nhà chung, tức là thế giới này, điều tốt đẹp hơn.


Ngài cũng đưa ra điều kiện này: “Có một mục tiêu là tất cả chúng ta đều có thể chia sẻ, điều kiện không thể thiếu đối với việc thiết lập nền hòa bình, đó là quản lý theo sự mách bảo của công lý và khôn ngoan nguồn tài nguyên thiên nhiên của trái đất. Nếu muốn xây dựng hòa bình thì cần phải bảo vệ môi trường thiên nhiên: đó là chủ đề mang tính thời sự mà tôi đã đề cập đến trong sứ điệp của Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 43.”


Đức Thánh Cha cũng nêu lên tinh thần trách nhiệm của cá nhân và nói rằng: “Tôi muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các gia đình và các đoàn thể địa phương là cần có những chọn lựa đặc biệt trong việc bảo vệ môi trường. Một sự thay đổi não trạng thúc đẩy mọi người chấp nhận một cách thức sống mới là điều hểt sức cần thiết (x. Sứ Điệp Hòa Bình Thế Giới 2010 số 11). Thực vậy tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm trước việc bảo vệ và chăm sóc thiên nhiên.”


Đồng thời Đức Thánh Cha cũng nói đến vai trò nòng cốt liên quan đến “giáo dục.” Chính vì vậy, ngài mời gọi hãy tôn trọng tất cả các loài thụ tạo và sự sống của “nhân loại.”

Nguyện xin mọi người lắng nghe thông điệp của những bậc lãnh đạo tinh thần đáng kính của nhân loại trong thời đại này và thực hành theo những lời các ngài khuyên giải - để phát triển tình thương giữa người và thiên nhiên, giữa người và vật, giữa người và người, cho sự tồn vong của Địa Cầu, cho thế hệ mai sau và ngay cả thế hệ của chính chúng ta.