Friday, December 25, 2009

Cõi Thơ: Kính Mừng Sinh Nhật Chúa

Kính Mừng Sinh Nhật Chúa
~ Quỳnh An

Hôm nay ngày sinh nhật Chúa
Ta có gì dâng tặng Chúa đây?
Một Địa Cầu đang kỳ hấp hối
Vì con người sát nghiệp tràn đầy!

Hôm nay ngày sinh nhật Chúa
Ôi trái tim có nghe Chúa thở dài?
Nói kính Chúa nhưng rồi giết con Ngài
Hỡi nhân loại sao lòng còn man dại!

Hôm nay ngày sinh nhật Chúa
Chúa cao cả nên hy sinh giáng trần
Chúa uy nghiêm, Chúa từ ái vô ngần
Quà sinh nhật: Hãy thương yêu loài vật
Những người em bé nhỏ của chúng ta

Hôm nay ngày sinh nhật Chúa
Còn món quà gì đẹp hơn tình thương?
Amen