Saturday, February 18, 2017

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Mắm chay - Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân (Vegan bean paste)

Mắm chay
Hướng dẫn: Nghệ nhân ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân
Chương trình: Món Chay, Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện

https://youtu.be/NB5k6Hu7bvk