Wednesday, February 22, 2017

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Bánh giò chay - Nghệ nhân bánh Việt Hiền Minh (Vegan Vietnamese conical cake)


Bánh giò chay
Hướng dẫn: Nghệ nhân bánh Việt Hiền Minh
Chương trình: Thiên đường Ẩm thực

https://youtu.be/nglR-yC6KtY