Wednesday, June 22, 2016

Sống Đẹp: Vì sao tôi theo đạo Phật (Diễn viên Chi Bảo)


Diễn viên Chi Bảo chia sẻ hành trình tìm về an bình nội tâm tại Chùa Giác Ngộ (Quận 10) ngày 19 tháng 6, 2016.